Top 20 confuzii paronimice

Top 20 confuzii paronimice

Confuziile paronimice nu lipsesc din exprimarea curentă. Așadar, nu reprezintă un lucru neobișnuit, din păcate. Asemănările formale ale unor cuvinte (în exemplele următoare – substantive), fiind înșelătoare (dacă nu li se cunosc sensurile), pot duce la substituiri impardonabile, ce pot friza ridicolul („Agramatisme în limbajul cotidian” – Ilie-Ștefan Rădulescu).

➡ alimentări versus alimentare

 • exemplu: „Doar brânza de capră o mai găsești prin alimentări.”

Forma corectă este alimentare (sg. alimentară, din fr. „alimentaire”, lat. „alimentarius”);

alimentări, derivat al verbului „a alimenta”, are sensul, la singular, de „hrănire, alimentație, nutriție”.

 

➡ antecameră versus anticameră

 • exemplu: „Când se simte trist, merge în antecamera salonului și citește o carte.”

Forma corectă este anticameră (it. „anticamera”, cf. fr. „antichambre”) – o cameră de așteptare situată la intrarea într-un birou, într-un cabinet etc.;

antecameră (fr. „antichambre”) este un compartiment al camerei de combustie a unui motor (cameră de precombustie).


blăn
i versus blănuri

 • exemplu: „Actorii interpretau niște lupi și erau îmbrăcați în blăni de oaie.”

Forma corectă este blănuri – blană (bg. „blana”) adică „haină îmblănită, haină confecționată din blană”;

blăni se referă la „piei prelucrate”.

 

capuri versus capete

 • exemplu: „Câte capuri, atâtea idei.”

Forma corectă este capete, deoarece cap (lat. „caput”) are, pe lângă pluralul capi (conducători), și pluralul capete (parte a corpului, unitate, extremitate, vârf etc.)

cap (fr. „cap”) are sensul de „promontoriu”.

complexe versus complexuri

 • exemplu: „Toți ochii au fost îndreptați către tragedia de la complexele energetice.”

Forma corectă este complexuri, fiindcă substantivul complex (fr. „complexe”, lat. „complexus”) are, pe lângă valoarea de adjectiv, pe cea de substantiv, cu două forme de plural distincte: complexuri – ansambluri de construcții, de unități industriale, comerciale etc. grupate teritorial;

complexe – tendințe de comportare.

 

comunicație versus comunicare

 • exemplu: Toate certurile dintre mamă și fiu se pot rezuma strict la o problemă de comunicație.”

Forma corectă este comunicare (v. „a comunica”, fr. „communiquer”) care înseamnă „înștiințare, știre, veste, raport, relație, legătură”;

comunicație înseamnă mijloc de comunicare, sistem tehnic folosit pentru realizarea comunicației.

 

➡ contoar versus contor

 • exemplu: „Plătesc prea mult la întreținere, deci sigur este o problemă la contoar.”

Forma corentă este contor (fr. „comptoir”, germ. „Kontor”) și înseamnă aparat de măsură;

contoar denumește o agenție comercială, un birou, o tejghea.  

 

crucifix versus cruce

 • exemplu: „Hristos a fost răstignit pe crucifix.”

Forma corectă este cruce (lat. „crux,-cis”) – este un obiect din lemn, piatră, metal prețios etc., principal simbol al religiei creștine;

crucifix (lat. „crucifixus”) este o reprezentare sculptată a lui Isus Hristos răstignit pe cruce.

 

diferențiere versus diferență

 • exemplu: „Trebuie făcută o diferențiere între interesul național și cel de partid.”

Forma corectă este diferență (fr. „différence”, lat. „differentia”) care reprezintă ceea ce deosebește o ființă de alta, un lucru de altul;

diferențiere reprezintă faptul de a (se) diferenția.

 

incident versus accident

 • exemplu: „Coliziunea dintre cele două mașini s-a datorat condițiilor meteo; nu se cunosc consecințele acestui incident.”

Forma corectă este accident (fr. „accident”, lat. „accidens,-ntis”) și se referă la un eveniment fortuit, imprevizibil, care întrerupe mersul normal al lucrurilor (provocând avarii, răniri, mutilări sau chiar moartea);

incident reprezintă o întâmplarea neașteptată (și neplăcută) care apare în desfășurarea unui acțiuni.

 

➡ manifestație versus manifestare

 • exemplu: „A vrut să fie profesor la acea universitate faimoasă, care era o manifestație științifică și culturală de renume internațional.”

Forma corectă este manifestare (v. „a manifesta”, fr. „manifester”) – exteriorizare (prin vorbe, fapte, acțiuni) a gândurilor, sentimentelor, personalității cuiva;

manifestație (fr. „manifestation”) este o demonstrație de masă, pe străzile unui oraș, ca expresie a simpatiei sau a protestului față de un eveniment de interes general sau față de o persoană.

 

➡ mortalitate versus moarte

 • exemplu: „Fumatul excesiv poate duce la mortalitate”.

Forma corectă este moarte (lat. „mors,-tis”) și înseamnă încetare a vieții, oprire a tuturor funcțiilor vitale, sfârșitul vieții, răposare, deces;

mortalitate (fr. „mortalité”, lat. „mortalitas,-atis) este un indice rezultat din raportarea numărului de decese dintr-o populație, într-o anumită perioadă, la totalul populației respective, pe un anumit teritoriu,

 

➡ motivație versus motiv

 • exemplu: „A trecut examenul pentru că a învățat foarte bine. El, care nu învăța niciodată nimic. Doar o motivație puternică l-a adus în punctul acesta.”

Forma corectă este motiv (fr. „motif”, it. „motivo”, germ. „Motiv”) și desemnează cauza, rațiunea, temeiul subiectiv al unei acțiuni, imboldul care împinge la o acțiune;

motivație (fr. „motivation”) reprezintă totalitatea motivelor sau mobilurilor, conștiente sau nu, care determină pe cineva să efectueze o anumită acțiune sau să tindă spre anumite scopuri.

 

➡ ordine versus ordin

 • exemplu: „Niciodată nu a lucrat sub ordinea domniei sale.”

Forma corectă este ordin (lat. „ordo,-inis”, fr. „ordre”) și se referă la o dispoziție obligatorie, scrisă sau verbală, dată de o autoritate sau de o persoană oficială, poruncă;

ordine (it. „ordine”) reprezintă o dispoziție, succesiune regulată cu caracter spațial, temporal, logic, moral estetic; organizare, înșiruire, rând, rânduire, orânduială.

 

➡ percept versus precept

 • exemplu: „Toți creștinii trebuie să respecte perceptele bisericești.”

Forma corectă este preceptele – precept (fr. „précepte”, lat. „praeceptum”) și înseamnă formulă, principiu, învățătură care stă la baza unei doctrine (mai ales morale); normă, regulă de conduită;

percept, inexistent în limbă, este efectul fie al unei metateze, al unei inversări fonetice („er” cu „re”), fie un derivat (ad-hoc) al verbului „a percepe”.

 

➡ ploduri versus plozi

 • exemplu: „Plodurile s-au făcut mari și au zbughit-o în Spania să muncească.”

Forma corectă este plozi – plod (sl. „plodǔ”) – acest cuvânt și-a creat un plural bisemantic: plozi (copii) și ploduri „germeni” (pop.).

 

➡ recreere versus recreare

 • exemplu: „Recreerea unei liniști sufletești după o tragedie nu este un lucru ușor.”

Forma corectă este recrearea pentru că recreare (v. „a recrea”) înseamnă acțiunea de a recrea (crearea din nou) și rezultatul ei;

recreere înseamnă odihnă, destindere, relaxare.

 

➡ tentă versus tendință

 • exemplu: „Studia o formă de capitalism cu tente autoritariste și naționaliste.”

Forma corectă este tendințe – tendință (fr. „tendance”) și înseamnă dispoziție firească pentru ceva, înclinare, năzuință, acțiune conștientă spre un scop determinat;

tentă (fr. „teinte”) înseamnă amestec de tuș (sau de culoare) cu apă, terebentină etc., pentru a reda nuanța de culoare dorită.

 

➡ timbre versus timbruri

 • exemplu: „Eram la concert, cu ochii închiși, și auzeam cum se completează timbrele lor.”

Forma corectă este timbrurile – timbruri, căci timbru (fr. „timbre”) a dezvoltat două forme de plural cu sensuri diferite: timbre (imprimate) și timbruri (proprietăți ale unor sunete).

 

➡ vise versus visuri

 • exemplu: „Voia să ajungă avocat, avea vise mărețe.”

Forma corectă este visuri, deoarece vis (lat. „visum”), la fel ca alte substantive, are două forme de plural diferite ca sens: vise (imagini din timpul somnului) și visuri (aspirații, dorințe arzătoare).

 

MANUALUL DE DICȚIE „ȘASE SAȘI ÎN ȘASE SACI” POATE FI CUMPĂRAT ACCESÂND ACEST LINK.

CARTEA „613 GREȘELI GRAMATICALE” POATE FI CUMPĂRATĂ ACCESÂND ACEST LINK.

Dacă vă doriți o comunicare corectă și îngrijită în limba română, încercați să țineți cont de sfaturile de mai sus.

Pentru mai multe capcane lingvistice, accesează categoria: CUM E CORECT?

 

🔎🔎🔎 CITEȘTE ȘI:

Top 5 erori de vorbire

 Top 10 neologisme scrise greșit

 

 

 


Acest articol este protejat de legea drepturilor de autor și aparține Dictie.ro și Paginarium Publishing SRL. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

Adaugă comentariu

Adresa de e-mail nu va fi publică. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *