Care este diferența dintre un acronim și o siglă?

Care este diferența dintre un acronim și o siglă?

Nevoia de a prescurta scrisul este veche și pare să fi fost, la începuturi, legată de textele ce urmau să fie gravate pe monede. Așadar, abrevierea ar fi apărut ca o soluție la înscrierea unui text într-un spațiu limitat. În mod riguros, distingem astăzi între abrevieri, acronime, sigle și simboluri, prezentate, în ortografie, sub numele generic de abrevieri. (Dan Caragea – Chestiuni de gramatică a limbii române)

Sunt acronimul și sigla două concepte total distincte? DOOM-ul nu prea ne oferă detalii semnificative în ceea ce privește această confuzie, așadar merită să facem o analiză mai amănunțită pentru a desluși misterul.

ABREVIEREA

Definiție

Conform DEX, abrevierea înseamnă a prescurta (în scris sau în vorbire) un cuvânt, un titlu. Provenind din latinescul „brevis” care înseamnă „scurt”, se referă la reducerea unui cuvânt sau a unor grupuri de cuvinte la câteva litere (considerate suficiente), evident, fără a se pierde înțelesul.

În ceea ce privește limbajul „modern”, abrevierile par să se înmulțească pe zi ce trece, pierzându-se din profunzimea limbajului. Acestea nu se folosesc în scrierile literare, dar le remarcăm în lucrările științifice și/sau cele administrative.

Abrevierile pot fi de uz propriu (dictate de diverse împrejurări) – notițele pe care le ia un student la un curs – sau convenționale (recomandate de autoritățile competente), în majoritatea cazurilor, internaționale;

 

 Reguli de abreviere

Abrevierea prin litera inițială, mare sau mică, a unui cuvânt, urmată de punct: pag. = pagină, I. L. Caragiale = Ion Luca Caragiale;

❗ATENȚIE❗: punctele cardinale se scriu cu majusculă, nefiind urmate de punct – N = nord, S = sud, E = est, V = vest;

Abrevierea prin eliminarea literelor finale, urmată de punct: acad. = academician, art. = articol, cap. = capitol, ex. = exemplu, prof. = profesor, str. = stradă, Al. Brătescu-Voinești = Alexandru Brătescu-Voinești etc.

Abrevierea prin eliminarea literelor interioare, urmată de punct: bd. = bulevard, dr. = doctor, lt. = locotenent

 

❗ATENȚIE❗

substantivele domnul, domnului, doamna, doamnei, domnișoara, domnișoarei, domnii, domnilor, când precede nume de persoane, de funcție etc., se scriu fără cratimă în abrevieri, dar urmate de punct: dl., dlui., dna., dnei., dra., dnii., dlor.

cratima se folosește în abrevierea pronumelor personale de politețe: d– lui = dumnealui, d-ei = dumneaei, d-ta/d-tale = dumneata/dumitale, d-sa/d-sale = dumneasa/dumisale, d-lor = dumnealor, d-voastră = dumneavoastră etc. În cazul formei dumneavoastră, DOOM recomandă și scrierea dv. sau dvs. datorită largii lor răspândiri. Ortografierea cu majusculă Dv. sau Dvs. este permisă, fiind dictată de rațiuni personale de stil reverențios. 

în cazul termenilor și expresiilor împrumutate din latină, abrevierile se vor scrie în italic (cursive), cu excepția formei etc. = et cetera/et caetera („și celelalte”); cf. = confer „compară”, ib. sau ibid. = ibidem, id. = idem, op.cit. = opere citato „opera citată”, pass. = passim „în locuri diverse” etc.

în abrevierea unor termeni compuși sau ai unor expresii latinești, nu se lasă spațiu între cuvintele abreviate: a.c. = anul curent, d.a. = după-amiază, î.e.n. = înaintea erei noastre, s.m. = substantiv masculin, N.B. = nota bene („bagă de seamă”), P.S. = post-scriptum (adaos după semnarea unui mesaj).

dacă unul sau toți termenii să scriu în mod obișnuit cu majusculă inițială, majuscula se va păstra și în abreviere: d.H. = după Hristos, A.S.R. = Alteța Sa Regală, Î.P.S. = Înalt Prea Sfințitul.

 

SIGLA

 Definiție

Conform DEX, sigla este o prescurtare convențională formată din litera inițială sau din grupul de litere inițiale folosite în inscripții, în manuscrise etc. pentru a evita cuvintele sau titlurile prea lungi, ca de exemplu ArhO (Arhivele Olteniei), RRL (Revue Roumanie de Linguistique), SG (Studii de gramatică) etc.

Cu alte cuvinte, sigla (din latinescul „sigla” – „semne prescurtate”) este o prescurtare formată din „litera inițială sau din grupul de litere inițiale” pronunțate cu numele literelor din limba română sau din limbi străine. Dacă o abreviere (S.S. = Sfinția Sa) nu se poate citi decât in extenso, adică „S.S. = Sfinția Sa”, o siglă (SS = Schutzstaffel, „eșalonul de protecție”, organizație paramilitară nazistă) se va pronunța doar prin citirea literelor („es-es”, în exemplul nostru). 

❗ATENȚIE❗: La sigle, punctul de abreviere este facultativ, tendința actuală fiind omiterea lui. Nu se lasă spații între literele siglei.

 

 Exemple

ANAF (pronunțat „anáf”) = Agenția Națională de Administrare Fiscală

C.F.R. sau CFR (pronunțat „ceferé”) = Căile Ferate Române

IMB (pronunțat „ibeém” sau „aibiém”) = International Business Machines 

UNESCO (pronunțat „unésco”) = United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Litera B din numerele autovehiculelor (înmatriculate în Bucureşti)

 

ACRONIMUL

 Definiție

Conform DEX, acronimul este un cuvânt format din prima sau primele litere ale cuvintelor dintr-o sintagmă, dintr-o expresie, dintr-un titlu etc., ca în O.Z.N. (obiecte zburătoare neidentificate).

Pentru o corectă înțelegere, în comparație cu sigla, acronimul se comportă ca un nume comun: laser, lasere ozene, ozeneuri, radar, radare.

 

 Exemple

(ieșite din uz) aprozar/aprozare – „unitate comercială pentru produsele agroalimentare” (apro/vizionare cu zar/zavat)

CV, CV-uri – „curriculum vitae”

PR, PR-ul – „public relations – relații publice”

TBC, TBC-ul – „tuberculoză”

 

SIMBOLUL

 Definiție

Conform DEX, simbolul este un semn convențional sau grup de semne convenționale folosit în știință și tehnică și care reprezintă sume, cantități, operații, fenomene, formule etc.

 

 Clasificare

Simbolurile sunt invariabile, nu se scriu niciodată cu punct după abreviere și pot fi reprezentate prin:

o literă: C = carbon, h = oră, K = kelvin, l = litru, m = metru etc.

❗ATENȚIE❗: simbolurile chimice se scriu întotdeauna cu majusculă inițială. Dacă simbolurile unităților de măsură provin din substantive comune (litru, metru), acesta se scriu cu literă mică. Dacă simbolurile provin din lume proprii (Kelvin, Volta), atunci acestea se scriu cu majusculă.

un grup de litere: º C = grade Celsius, EUR = euro, km = kilometru, kW =kilowatt, min = minut etc.

un grup de litere și cifre: H₂O = apă, m³= metru cub etc.

un semn convențional: @ = „a rond”, folosit îndeosebi la adresele curierului electronic, © = copyright („drepturi de autor”), & = „et”, $ = dolar etc.

o pictogramă: 🚨 – simbol de alertă etc.

 

 Alte acronime din limba engleză des utilizate în mediul virtual:

BRB – Be Right Back – anunţă partenerul de discuţii că va reveni imediat la în fața ecranului, fie a telefonului, fie a monitorului computerului;

DND – Do Not Disturb – autorul informează că nu vrea sa fie deranjat;

LOL – Lough Out Loud – hohote de râs;

OMG – Oh, My God! – exclamaţie de uimire la adresa unei veşti sau întâmplări;

BFF – best friend forever;

G2G – Gotta Go – trebuie să plec;

GTR – Got To Run – acelaşi înţeles ca mai sus;

AFK – Away From Keybord – nu sunt la tastatură;

WB – Welcome Back – bine ai revenit.

 

Cu alte cuvinte, sigla se referă la o „prescurtare convențională formată din litera inițială”, iar acronimul se referă la un „cuvânt…”. Discuția este una foarte lungă. Din lene sau din nepăsare nu mai spunem „ce amuzant este ce mi-ai spus”, „nu mi-a venit să cred…” etc., ajungem să scriem „LOL” sau „OMG”, distrugând lent limba română și creativitatea, găsirea cuvintelor potrivite sau abilitățile de redactare a unei propoziții/discurs devenind niște lucruri demodate.

Este destul de clar că și sigla, și acronimul, reprezintă abrevieri (prescurtări), însă diferența specifică este mai greu de observat. În mod cert, nu toate prescurtările devin acronime, ci doar cele care devin cuvinte de sine stătătoare. CFR este o siglă, nu un acronim, iar SIDA este și o siglă și un acronim!

În plus, mai trebuie menționat că siglele și acronimele nu acceptă de obicei diacritice: ISMB (nu IȘMB) pentru „Inspectoratul Școlar al Municipiului București”, I.O.R. (nu Î.O.R.) pentru „Întreprinderea Optică Română”, spre deosebire de abrevieri ca șamd – și așa mai departe, î.e.n. – înaintea erei noastre etc.

Acest articol este protejat de legea drepturilor de autor și aparține Dictie.ro și Paginarium Publishing SRL. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

Adaugă comentariu

Adresa de e-mail nu va fi publică. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *