Top 10 expresii folosite de avocați

Top 10 expresii folosite de avocați

Nemo auditur propriam turpitudinem allegans

 ~nimeni nu poate invoca în susținerea intereselor sale propria sa culpă~

Adagiu latin potrivit căruia nimeni nu poate să obțină foloase invocând propria sa vină, incorectitudine, necinste, și nici să se apere valorificând un asemenea temei.

 

Nullum crimen sine lege

~nicio infracțiune nu există în afară de lege~

Adagiu latin ce exprimă principiul legalității incriminării, potrivit căruia constituie infracțiune numai fapta calificată ca atare de lege. În dreptul nostru, infracțiunea este singurul temei al răspunderii penale.

 

Pacta sunt servanda

 ~convențiile trebuie să fie respectate~

Adagiu latin care consacră un principiu deopotrivă valabil în dreptul civil și în dreptul internațional, exprimând o concepție tradițională a poporului nostru, cu privire la îndatorirea respectării cuvântului dat; codul civil cuprinde regula expresă potrivit căreia convențiile legal făcute au putere de lege între părțile contractante, ele putându-se revoca numai prin consimțământ mutual sau din cauze autorizate de lege și trebuind să fie executate cu bună-credință.

 

Ignorantia juris non excusat 

~ignoranța legii nu scuză pe nimeni~

Este un principiu legal care susține că o persoană care nu este conștientă de o lege nu poate scăpa de răspundere pentru încălcarea legii doar prin ignorarea conținutului acesteia.

 

In dubio pro reo

~de îndoială profită inculpatul~

Expresie latină cu înțelesul că, atunci când nu se poate stabili cu certitudine vinovăția unei persoane pentru săvârșirea unei fapte penale, nu este posibilă tragerea ei la răspundere. Prin extensie, locuțiunea își găsește aplicare și în celelalte forme ale răspunderii juridice, deoarece prezumția de nevinovăție constituie un principiu fundamental al dreptului nostru.

Bona fide

Expresie din limba latină care înseamnă „bună credință”, „cu bună credință”.

 

In abstracto 

Exprimă regula de principiu potrivit căreia, în aprecierea culpei debitorului, conduita, activitatea și diligența pe care acesta le-a depus în îndeplinirea obligației sale trebuie raportate, comparativ, la conduita, activitatea și diligența normală, medie, cu care ar fi acționat, în împrejurările respective, un tip abstract, ideal, de bun gospodar.

 

In concreto

Exprimă ideea potrivit căreia în aprecierea culpei debitorului conduita, activitatea și diligența depuse de el în îndeplinirea obligațiilor asumate trebuie să fie raportate, comparativ, la conduita și diligența cu care debitorul acționează în mod obișnuit în rezolvarea problemelor sale, iar nu la diligența și conduita unui tip abstract, mijlociu, de bun gospodar. În materie contractuală acest criteriu de apreciere constituie o excepție, regula fiind aprecierea in abstracto. 

 

In rem

Expresie din limba latină care înseamnă „cu privire la faptă”. Este un concept folosit pentru a determina întinderea efectelor unor acte procesuale. Astfel, potrivit legii procesului penal, urmărirea penală poate începe in rem, nefiind necesară pentru luarea acestei măsuri cunoașterea persoanei făptuitorului, fiind suficient doar că s-a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală.

 

Ope legis

Expresie din limba latină -„prin puterea legii” – folosită pentru a reda ideea că anumite obligații, drepturi, consecințe juridice iau naștere direct, în temeiul prevederilor legale, fără a mai fi nevoie de întocmirea unui act ori de pronunțarea unei hotărâri.

Acest articol este protejat de legea drepturilor de autor și aparține Dictie.ro și Paginarium Publishing SRL. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

Adaugă comentariu

Adresa de e-mail nu va fi publică. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *