Funcțiile sintactice ale numeralului

Funcțiile sintactice ale numeralului

În gramatică, noțiunea de sintaxă se referă, pe de o parte, regulile, constrângerile după care se pot combina cuvintele, elemente în număr finit ale unei limbi, pentru obținerea unor combinații considerate entități sintactice, astfel încât acestea să fie fie corect formate, în sensul de a putea asigura comunicarea prin limbă.

Pe de altă parte, sintaxa este o disciplină lingvistică, ramură a gramaticii ca disciplină, care studiază și descrie regulile organizării entităților sintactice.

 

Astăzi vorbim despre funcțiile sintactice ale numeralului.

 

NUMERALUL

Conform DEX, numeralul este parte de vorbire flexibilă care exprimă, sub diferite aspecte, un număr, o determinare numerică a obiectelor sau ordinea obiectelor prin numărare.

 

CLASIFICARE

➡ Numerale cardinale: unu, doi, trei etc.

➡ Numerale ordinale: întâiul, al doilea, al treilea etc.

 

Numeralele cardinale, asemenea, se împart în:

➡ numerale cardinale propriu-zise: unu, doi, patruzeci;

➡ numerale colective: amândoi, tustrei, tuspatru;

➡ numerale multiplicative: îndoit, întreit, dublu;

➡ numerale distributive: câte unul, câte doi;

➡ numerale adverbiale: o dată, de două ori;

➡ numerale fracționare: jumătate, sfert.

 

 

Funcțiile sintactice are numeralului

Cazul NOMINATIV

Funcția sintactică: subiect

Exemplu:

 • Doar jumătate au câștigat concursul.
 • Amândoi au cumpărat același tricou.

 

Funcția sintactică: nume predicativ

Exemplu:

 • El este al treilea din clasă.

 

Funcția sintactică: atribut apozițional

Exemplu:

 • Marius, al doilea din clasament, este un băiat chiar talentat.

 

Cazul ACUZATIV

Funcția sintactică: atribut substantival preprozițional

Exemplu:

 • Vestea primită de la cei trei m-a pus pe gânduri.

 

Funcția sintactică: complement direct

Exemplu:

 • Cunosc un sfert din oamenii cu care lucrez.

 

Funcția sintactică: complement prepozițional (indirect)

Exemplu:

 • Ea, atunci când a intrat în această afacere, se gândea la două treimi din profit. Acum vrea totul sau nimic.

 

Funcția sintactică: nume predicativ

Exemplu:

 • Ești întocmai ca a doua mea fiică.

 

Funcția sintactică: complement circumstanțial de loc

Exemplu:

 • Ne vom întâlni la cei trei acasă.

 

Funcția sintactică: complement circumstanțial de mod

Exemplu:

 • Vorbești la fel de tare ca primul.

 

Funcția sintactică: complement circumstanțial de timp

Exemplu:

 • Voi veni după al treilea.

 

Funcția sintactică: complement circumstanțial de cauză

Exemplu:

 • Nu mai vreau a treia porție, mi-e rău de la a doua.

 

Funcția sintactică: complement circumstanțial de scop

Exemplu:

 • Am făcut acest sacrificiu pentru amândoi.

 

Cazul GENITIV

Funcția sintactică: atribut substantival genitival

Exemplu:

 • Casele a trei dintre ei au apărut pe prima pagină a revistelor.

 

Funcția sintactică: atribut apozițional

Exemplu:

 • Am mâncat intenționat bomboanele lor, ale amândurora.

 

Funcția sintactică: complement prepozițional (indirect)

Exemplu:

 • Hoțul de poșete s-a năpustit asupra amândurora.

 

Funcția sintactică: nume predicativ

Exemplu:

 • Obiectul pierdut este al primului.

 

Funcția sintactică: complement circumstanțial de loc

Exemplu:

 • Suntem în spatele celor trei dacă ne cauți.

 

Funcția sintactică: complement circumstanțial de timp

Exemplu:

 • Întârzii sau ajungi înaintea primului?

 

Funcția sintactică: complement circumstanțial de cauză

Exemplu:

 • Din cauză a trei dintre voi, astăzi nu se vor mai face cursuri.

 

Funcția sintactică: complement circumstanțial de scop

Exemplu:

 • În vederea celor cinci atacuri, vom face o investigație amănunțită.

 

Cazul DATIV

Funcția sintactică: atribut substantival datival

Exemplu:

 • Mircea este șeful celor trei.

 

Funcția sintactică: complement prepozițional (indirect)

Exemplu:

 • Le-am dat cartea tustreilor.

 

Funcția sintactică: nume predicativ

Exemplu:

 • Sunteți asemenea primilor mei copii.

 

Funcția sintactică: complement circumstanțial de mod

Exemplu:

 • Vorbești asemenea celui de-al doilea.

 

Funcția sintactică: complement circumstanțial de cauză

Exemplu:

 • Datorită a jumătate dintre ei, mâine vom sărbători.

 

 

 

 

 

Adaugă comentariu

Adresa de e-mail nu va fi publică. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *