Confuzia dintre conjuncţiile ORI și OR

Confuzia dintre conjuncţiile ORI și OR

Conjuncţiile ORI şi OR sunt confundate de către mulţi vorbitori, întrucât ele se aseamănă şi formal (sunt paronime, diferenţiate doar de prezenţa/absenţa lui i şoptit), dar şi funcţional-semantic (amândouă sunt conjuncţii coordonatoare). 

Pentru a fi identificate corect, insistăm aici asupra deosebirilor dintre cele două cuvinte. 

1️⃣ DIFERENȚE SEMANTIC-FUNCȚIONALE 

 ORI exprimă un raport disjunctiv (alternativ): 
  • Pleci ORI rămâi?
  • Cine vine, Ion ORI Gheorghe? 

Este sinonimul lui SAU, cu care poate fi substituit în orice context. 

 

 OR realizează un raport adversativ, de tipul ÎNSĂ, dar cu un grad diminuat al ideii de opoziţie. Are un rol argumentativ, menit să justifice sau să corecteze ceva: 
  • M-a invitat la film; OR, la ora aceea, eu aveam o migrenă insuportabilă. 

 

2️⃣ DIFERENȚE DISTRIBUȚIONALE 

 Conjuncţia ORI poate fi distribuită atât la nivelul propoziţiei (Vine azi ORI mâine?), cât şi la cel al frazei (Va ninge mâine ORI va fi vreme frumoasă?). 
 Conjuncţia OR nu apare la nivel intrapropoziţional. Ea leagă două propoziţii, dar poate conecta şi la nivel interenunţial (două fraze, două texte mai ample): 
 A venit cu prietenii, au mâncat, au băut, au făcut deranj şi au plecat. OR, în situaţia in care mă aflu, mie nu-mi convine acest lucru. (G. Gruiță – Gramatică normativă)

 

3️⃣ DIFERENȚE ETIMOLOGICE 

ORI este un cuvânt moştenit din latină, în vreme ce OR este un neologism de origine franceză. 

 

‼️‼️‼️ Notăm şi un amănunt de punctuaţie: după acest OR argumentativ, urmează o pauză, marcată în scris prin VIRGULĂ. Este încă un element diferenţiativ faţă de ORI, care NU este urmat de acest semn de punctuaţie. 

Adaugă comentariu

Adresa de e-mail nu va fi publică. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *