Când folosim prefixele des-, dez- și de-

Când folosim prefixele des-, dez- și de-

Pentru că tot am primit, în ultima vreme, această întrebare de la diverși cursanți, am hotărât să scriu și un articol care să lămurească această confuzie.

Cele trei prefixe se folosesc în funcție de consoana sau de vocala imediat următoare.

Așadar, vom folosi prefixul dez- în cazul derivatelor cuvintelor care încep cu b, d, g, v, m, n, l, r sau cu vocală. Exemple: dezbrăca, dezgoli, dezveli, dezminți, deznoda, dezlega, dezrădăcina, dezamăgi, dezaproba, dezechilibra, dezumaniza, dezmoșteni, etc.

Iar în restul cazurilor, des- își păstrează forma: desface, desparte, descoase, descoji, etc.

În schimb, în cazul derivatelor cuvintelor care încep cu s, ș, j, prefixul des- se transformă în de-: dezice, deșela, dejuca, etc.

 

 

 

 

 

 

Adaugă comentariu

Adresa de e-mail nu va fi publică. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *