50 de cuvinte scrise greșit

50 de cuvinte scrise greșit

Unele cuvinte se scriu ținând seama de etimon (cuvântul de bază din limba de origine, forma din care acest cuvânt provine). 

Etimologia (etymos= adevărat + logos=cuvânt), ca ramură complexă a științei limbii, studiază originea cuvintelor prin explicarea evoluției lor fonetice și semantice. În cazul cuvântului „aisberg”, împrumutat din engleză, unde e scris „iceberg”, ortografia a hotărât reprezentarea lui fonematică, asemenea normei de pronunțare care urmează aproximativ pe cea originară – „aisberg”.

Metoda de bază a principiul etimologic rămâne cea tradițional-istorică. Tradiția și etimologia motivează forma unor cuvinte chiar în contrast cu modul de pronunțare sau cu soluțiile scrise, curente. Se poate spune că ortografia limbii române stabilește un echilibru între respectul față de tradiție, ca factor conservator și de continuitate, și deschiderea față de aspectele etimologice ale împrumuturilor, ca factor de inovație și de progres, asigurându-și astfel stabilitatea pentru o perioadă dată.

Linia tradițional – istorică a principiului a impus și alte norme ortografice, dintre care reținem:

Păstrarea grafiei numelor unor personalități ale vieții cultural – artistice, literare, politice etc. așa cum au semnat acestea: M. Kogălniceanu, C. Negruzzi., Perpessicius, Brâncuși, C. Nottara, V. Pârvan, C. A. Rosetti etc.

Păstrarea grafiei unor cuvinte folosite în plan internațional, adoptate și în limba română fără modificări în scriere și în pronunțare: marketing, mass-media, cowboy, watt, diesel, ohm etc.

Păstrarea grafiei numelor proprii străine dacă sunt notate cu litere latine: Bordeaux, München, Racine, Shakespeare, Wall-Street, Quintilianus etc.

 
GREȘIT CORECT MOTIVAREA SCRIERII CORECTE
 astragan  astrahan  n.p. Astrahan
 acțibild  abțibild  germ. Abziebbild
 abajor  abajur  fr. abat-jour
 apsolut  absolut  lat. absolutus
 abcisă  abscisă  fr. abscesse
 apsent  absent  fr. absent
 abudență  abundență  fr. abondance
 agvariu  acvariu  lat. aquarium
 adimistrație  administrație  lat. administra
 anota  adnota  lat. adnotare
 ansambla  asambla  fr. assembler
 antivorbitor  antevorbitor  lat. ante-vorbitor
 arteroscleroză  ateroscleroză  fr. athrosclrose
 amnestie  amnistie  fr. amnistie
 armistrițiu  armistițiu  fr. armistice
 astrigent  astringent  fr. astringent
 augumentativ  augmentativ  fr. augmentatif
 bacaloreat  bacalaureat  fr. baccalauréat
 bacnotă  bancnotă  germ. Banknote
 benificiu  beneficiu  lat. beneficium
 pifat  bifat  fr. biffer
 benoclu  binoclu  lat. bi – 2, oculus – ochi
 gabrioletă  cabrioletă  fr.cabriolet
 ceriale  cereale  fr. céréale
 ghiuvetă  chiuvetă  fr. cuvette
 sitronadă  citronadă  fr. citronnade
 complect  complet  lat. completus
 cloranfenicol  cloramfenicol  fr. chloramphénicol
 corijent  corigent  lat. corrigens, -ntis
 coreograf  coregraf  fr. chorégraphe
 colobora  corobora  lat. corroborare
 dificit  deficit  fr. déficit
 delicvent  delincvent  lat. delingus-ere
 distituie  destituie  lat. destitura
 duminecă  duminică  lat. dominica
 egzemă  eczemă  fr. eczéma
 excalada  escalada  fr. escalader
 excroc  escroc  fr. escroc
 filigram  filigran  fr. filigrane
 fraticid  fratricid  fr. fratricide
 glașpapir  glaspapir  germ. Glaspapier
 iernie  hernie  lat. hernia
 igenă  igienă  fr. hygiène
 ipotent  impotent  lat. impotens
 intrisec  intrinsec  lat. intrinsecus
 maiestru  maestru  ital. maestro
 maieu  maiou  fr. maillot
mașalier  marșarier  fr. marche arrière
nunțial  nupțial  lat. nuptialia
obțiune  opțiune  lat. optare

 

📕MANUALUL DE DICȚIE „ȘASE SAȘI ÎN ȘASE SACI” POATE FI CUMPĂRAT ACCESÂND ACEST LINK.

📕CARTEA „613 GREȘELI GRAMATICALE” POATE FI CUMPĂRATĂ ACCESÂND ACEST LINK.

Dacă vă doriți o comunicare corectă și îngrijită în limba română, încercați să țineți cont de sfaturile de mai sus.

🔍🔍🔍 Pentru mai multe capcane lingvistice, accesează categoria:

 CUM E CORECT?

Adaugă comentariu

Adresa de e-mail nu va fi publică. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *